• Cầu, đại lý niêm phong đường bộ R930

    R930 là một loại không phải là một nhóm không được trung hòa. Đối với đường băng sân bay, đường cao tốc, đường hầm, cầu, và các công tắc đường bê tông hoặc nhựa đường khác, đường nối và con dấu dài với niêm phong dài, và được thiết kế đặc biệt đường nối bê tông.

    30-06-2023
  • Helen:+8615093235871